Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Schoon water voor kinderen

Bestuurders in het gebied van Delfland hebben een overeenkomst getekend voor schoon water. Bij de ondertekening waren 13 kinderen aanwezig.

In het gebied van Delfland krioelt het van leven in de duizenden kilometers sloot. Meer dan driehonderd soorten waterinsecten die met het blote oog te zien zijn gonzen, zoemen, trillen en plonzen dat het een lieve lust is. Wuivend riet wordt afgewisseld met schitterende planten als Zwanenbloem en Gele Lis. Dieper in het water vindt u waterplanten, kikkers en meerdere soorten vis, zoals de aal, de driedoornige stekelbaars, de snoek, de bittervoorn en de ruisvoorn. En kinderen dobberen onbekommerd rond in hun roeibootjes, vissers zitten genietend verscholen tussen het riet en de andere planten.

Overeenkomst schoonwater

Voor veel plekken in het gebied is dit helaas nog toekomstmuziek. Om dit te bereiken, moet er nog veel werk worden verzet. Een complexe opgave die, vanwege de dichte bebouwing en het grote aantal belangrijke economische functies van ons gebied, alleen kan worden bereikt door een gezamenlijke inzet van overheden, private partijen en burgers. Belangrijk daarbij is dat de gezamenlijke activiteiten voor schoon water elkaar versterken.

Kinderen helpen ondertekenen

Bestuurders van de gemeenten waaronder Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland, Delft, Lansingerland, Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hebben daarom samen met Delfland op 8 december een gezamenlijke ambitie vastgelegd voor schoon water en een toekomstbestendige leefomgeving. Om dit te benadrukken waren er 13 kinderen aanwezig die de bestuurders hebben geholpen bij het ondertekenen.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief en werkt mee aan deze ambitie.
De waterkwaliteit in Delfland wordt negatief beïnvloed door meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen. Maar voor het werk aan schoon water is ook een gezonde waternatuur van belang. Hoe meer verschillende soorten planten en dieren er in het water leven, des te schoner het water vaak is. Toch zijn er vaak nog te weinig mogelijkheden voor waterplanten om zich te ontwikkelen en voor vissen om van de ene plek naar de andere te zwemmen. En ook al lijkt het alsof dit niet iedereen direct raakt: als gevolg van vervuiling kan ook het water in uw directe leefomgeving worden aangetast door bijvoorbeeld dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast en zelfs vissterfte.

U kunt helpen!

Wilt u ook helpen? Dat kan. Gooi afval in de prullenbak, voer eenden niet bij, gooi geen waterplanten uit aquaria of vijver in de sloot en ruim hondenpoep op zodat het niet door de regen wegspoelt in de sloot.