Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Schoon water in de sloot

Donderdag 27 februari ondertekende wethouder Van Egmond het afsprakenkader “Westland-Oostland, samen op weg naar de emissieloze kas in 2027”.

Waterschappen, gemeenten en tuinbouwbedrijven werken samen om lozingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 tot vrijwel nul terug te dringen met als resultaat schone sloten en vaarten in de glastuingebieden van Zuid-Holland.

Doel

Het doel van dit afsprakenkader is om op een zo efficiënt mogelijke manier een (nagenoeg) nul-emissie vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater en bodem te realiseren in 2027.
De volgende partijen hebben zich bij het afsprakenkader aangesloten: Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht en de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en Krimpenerwaard.
Door regionaal samen te werken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en taken, bieden we de glastuinbouw gelijke kansen/mogelijkheden om aan deze verplichting te kunnen voldoen.

In gesprek blijven

Samen gaan we de wetgeving controleren/handhaven, met de sector in gesprek blijven over de oplossingsrichtingen en daarmee werken aan het behoud of de versterking van de koploperpositie van de glastuinbouw. Daarvoor is nodig dat de glastuinbouw zich verder ontwikkelt tot een sterke, duurzame en innovatieve sector.