Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Scholencomplex Koningshof herinrichting

Op 10 december 2018 is er een voorlichtingsavond geweest over de plannen die de gemeente heeft met het scholencomplex Koningshof. In de nabije toekomst verhuist de Tweemaster naar Ackerswoude, wordt de Casaschool uitgebreid en het gebouw gerenoveerd. Daarnaast zijn er maatregelen voorgesteld voor een betere bereikbaarheid van de scholen.

Varianten uitbreiding school

Voor de uitbreiding van de school zijn er twee varianten:

  • scenario 1 met een uitbreiding op twee plekken in één laag
  • scenario 2 met een uitbreiding op één plek met twee lagen

Verkeersmaatregelen

Om te beperken dat de straten rond het scholencomplex vol met auto’s komen te staan, ligt er een voorstel om rond sportzaal Koningshof een eenrichtingsweg aan te leggen die als kiss-en-ride zone wordt ingericht. Ook zal het parkeerterrein bij de ingang van de Rivierenlaan beter worden ingericht.

De tekeningen die zijn getoond op deze avond kunt u hieronder bekijken:

Reacties

Bij de voorlichtingsavond is met wisselend enthousiasme gereageerd op de voorstellen. Zowel scenario 1 als 2 hebben voor- en nadelen en ook de verkeersmaatregelen rondom sportzaal Koningshof gaf veel stof tot discussie.

Heeft u ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten!

Begin 2019 willen we keuzes maken omdat dan gestart wordt met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Voordat het zo ver is willen we graag zo veel mogelijk rekening houden met de bezwaren, ideeën en opmerkingen van de betrokkenen. Daarom kunt u tot 31 januari 2019 uw reactie op de plannen kenbaar maken via het e-mail adres: wkz_sec@pijnacker-nootdorp.nl.