Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Schade bij werk in uitvoering

Dag na dag, week na week, maand na maand wordt gewerkt in de straten van de wijk Pijnacker Noord. Schade aan iemands eigendom is niet altijd te voorkomen.

Man in een graafmachine

Ook al maken we duidelijke afspraken met aannemers en treffen we de nodige maatregelen…. het kan gebeuren dat u schade ondervindt van de werkzaamheden. Wij voelen ons - als opdrachtgever van het werk- verantwoordelijk en handelen een schadeclaim dan ook graag netjes af.

Schadeclaim indienen

Een schadeclaim kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Dit kan per e-mail via info@pijnacker-nootdorp.nl of per brief naar Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Wij adviseren u naast uitgebreide informatie ook foto’s mee te sturen waaruit oorzaak en gevolg van de schade blijkt. De gemeentelijk opzichter of projectleider kan u hierover informeren als u wilt. Na het indienen van de schadeclaim stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging.

Vervolgtraject

De aansprakelijkheidsstelling wordt eerst door de gemeentelijke juristen beoordeeld. Zo nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen bij de ambtenaren die bij het werk betrokken zijn geweest. Afhankelijk van hoogte van de schade, eigen risico, etc. wordt besloten of de schadeclaim wordt doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente die dan voor de verdere afhandeling zorgt. U krijgt daarover bericht van ons, inclusief het zaaknummer dat u nodig heeft in uw contact met de verzekeraar. De gemeente houdt oog op de voortgang tot en met de afhandeling van uw claim.

LET OP!

De nutswerkzaamheden worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. We passen alleen de planning op elkaar aan om het werk efficiënter uit te voeren. Schades veroorzaakt door de nutsbedrijven moet u dan ook bij het betreffende bedrijf verhalen.