Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Leergeld verlengd

Op 6 juli jl. ondertekenden wethouder Hanneke van de Gevel (Sociaal Domein) en Marco Sikkel, de voorzitter van Stichting Leergeld, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Daardoor kunnen ouders met een laag inkomen en schoolgaande kinderen ook dit jaar via Stichting Leergeld ondersteuning krijgen.

Ondertekeing wethouder Hanneke van de Gevel en Marco Sikkel samenwerkingsovereenkomst Stichting Leergeld

Schoolspullenpas

Zo kunnen ouders onder meer een schoolspullenpas aanvragen. Op deze pas staat een bedrag, dat bij lokale en regionale winkeliers te besteden is. Bijvoorbeeld aan schoolspullen zoals schriften, een agenda, broodtrommel of een rugzak. De schoolspullenpas voor aankomend schooljaar kan nog worden aangevraagd tot 31 augustus 2018. Ook kan Stichting Leergeld eens in de drie jaar een laptop, computer of fiets verstrekken.

Verjaardag

Een leuke aanvulling op de ondersteuning van Stichting Leergeld is de verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Daar zit alles wat nodig is voor een verjaardag: lekkers voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes en natuurlijk een taart die met glazuur, slagroom en kaarsjes kan worden omgetoverd tot verjaardagstaart!

Kindpas

Minimahuishoudens kunnen sinds 2018 naast de schoolspullenpas ook een kindpas aanvragen. Met deze kindpas kan er bij aangesloten winkels in de gemeente alleen jassen, kleding, schoenen en desgewenst ook fietslampjes en leesboeken gekocht worden voor de kinderen.

Meer informatie

Er is gekozen voor een overeenkomst van één jaar om de samenwerking nog verder te verkennen. In het nieuwe jaar verkent het college de mogelijkheden om een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Stichting Leergeld. In de periode juli 2017 tot en met maart 2018 zijn er in de gemeente totaal 1333 aanvragen verstrekt door Stichting Leergeld. Daarmee zijn 329 gezinnen geholpen. In 2017 zijn 42 computers, 221 fietsen, 81 laptops, 313 schoolspullenpassen en 39 Jarige Job verjaardagsboxen aangevraagd. Er zijn gemiddeld 4 aanvragen per gezin. Het hoogste gebruik zit in de leeftijdscategorie kinderen 4 tot 11 jaar.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.elkkinddoetmee.nl