Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenwerking met Adviescommissie Wonen verlengd

De gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Adviescommissie Wonen hebben besloten hun samenwerking voort te zetten tot eind 2018. Donderdag 11 juni, ondertekenden ze een convenant om dit te bekrachtigen.

Wethouder Jaap van Staalduine:

Ik vind het belangrijk om bouwplannen door deze onafhankelijke  adviescommissie te laten toetsen. Net als de ontwikkelaars heb ik daar veel vertrouwen in.“

Wat doet de Adviescommissie?

De Adviescommissie Wonen Pijnacker-Nootdorp (AWPN) is een commissie van goed geschoolde, deskundige vrijwilligers die de belangen van de woonconsument behartigt, met als doel de kwaliteit van woningen, woonomgeving en leefbaarheid van de gemeente te bevorderen. Kort gezegd: ze toetsen bouw- en bestemmingsplannen en brengen hierover een vrijblijvend advies uit.

Betrokken partijen is gevraagd naar hun ervaringen met de adviescommissie. De evaluatie schetst een positief beeld.

"De commissie kijkt vaak net even anders naar de inrichting van woningen en brengt prima advies uit."
Ondertekening convenant met Adviesraad Wonen, wethouder Van Staalduine en dhr. J. Sneevliet Ondertekening convenant met Adviesraad Wonen, wethouder Van Staalduine en dhr. J. Sneevliet