Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Samenstelling Adviesraad Werk en Inkomen

De Adviesraad Werk en Inkomen geeft het college (ongevraagde) adviezen over verschillende onderwerpen. Wie zitten er eigenlijk in de Adviesraad?

v.l.n.r. Coby de Koning, Jan van Erven, Sandra van Overveld, Karin Becker, Rob IJsselmuiden, Hetty Harmse, Piet van Adrichem, Rob van den Hoogenband, Gerda Wortman. Op de foto ontbreekt Gerard van den Berg. v.l.n.r. Coby de Koning, Jan van Erven, Sandra van Overveld, Karin Becker, Rob IJsselmuiden, Hetty Harmse, Piet van Adrichem, Rob van den Hoogenband, Gerda Wortman. Op de foto ontbreekt Gerard van den Berg.

Even voorstellen: Hetty Harmse

Hetty Harmse is sinds enkele maanden lid van de Adviesraad Werk en Inkomen (AWI).

Foto van Hetty Harmse, lid Adviesraad Werk en Inkomen

"Samen met mijn man woon ik alweer zo’n 36 jaar in de Lage Noord in Pijnacker. We hebben twee zonen en (bijna) vijf kleinkinderen in de leeftijd van acht tot nul jaar.

Gedurende mijn werkzaam leven heb ik diverse paden bewandeld. Mijn opleiding lag op het medische vlak (medisch analiste); dat heb ik dertien jaar met veel enthousiasme uitgeoefend. In die tijd was het echter zo, dat als je kinderen kreeg je geacht werd te stoppen met werken. Na 10 jaar begon het bij mij toch weer te kriebelen en heb op goed geluk een herintredingstraject gevolgd als ambtenaar bij de gemeente Den Haag. Overigens had ik het geluk dat net in die tijd de computer zijn intrede deed bij de overheid. Ik had daarin al cursussen gevolgd en in het land der blinden is één oog….! Na een periode als administratieve ondersteuning bij resp. de beleidsterreinen jeugd, sport en recreatie en jeugdhulpverlening ben ik overgestapt naar het Stadsgewest Haaglanden en heb daar tot mijn pensioen  mijn carrière voortgezet als regionaal beleidsmedewerker  voor fietsbeleid en later Openbaar Vervoer.

Na mijn pensionering (plus één jaar extra) wilde ik niet nutteloos thuis blijven zitten. Al gauw diende zich een vacature als bestuurslid bij de ANBO (ouderenbond) zich aan. Toch miste ik nog een bepaalde doelgroep in de samenleving om me nog volwaardig  nuttig te voelen in de sterk veranderende maatschappij. Zo pas ik ook nog een dag op mijn jongste kleinkinderen. Toen de vacature van de AWI langskwam hoefde ik me niet lang te bedenken. Dit werkterrein van de AWI is zo sterk in beweging, dat dit me het juiste moment leek om me nu op gemeentelijk niveau voor de belangen van anderen op te komen. Het is prettig om aan het begin van dit nieuwe traject (WWB) al betrokken te worden, dit vergemakkelijkt de inwerkperiode. De sfeer in de AWI is goed en er wordt goed samengewerkt. Ik ga daarom vol vertrouwen deze nieuwe uitdaging tegemoet".