Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

's Gravenhout, Geerweg en omgeving (geldend)

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 30 maart 2017 de bestemmingsplannen ’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’, ‘Verzamelplan 2016/2017’ en ‘Groene buffer Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

De vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken hebben ter inzage gelegen. De vastgestelde bestemmingsplannen zijn hieronder te bekijken en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied

Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp en wordt globaal begrensd door:

  • het bedrijventerrein Oostambacht en de wijk Vrouwtjeslant in het noordwesten;
  • de wijk Achter het Raadhuis in het zuidwesten;
  • het Balijbos in het zuidoosten;
  • de RandstadRail in het noordoosten.