Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruyven-Zuidpolder (geldend)

De grens van dit bestemmingsplan wordt aan de noordzijde gevormd door de N470 en het bedrijventerrein Ruyven.

De A13 is de westelijke grens en de Oude Leedeweg (nabij de Groene Kade) de oostelijke grens. De Ackerdijkse Plassen in het zuiden vormen wel een onderdeel van dit bestemmingsplan, maar het lint Oude Leede niet. Voor het lint is een apart bestemmingsplan opgesteld. Dat betekent dat het grootste gedeelte van de (westelijke zijde van de) Zuideindseweg binnen de begrenzing van het bestemmingsplan valt.

Vaststelling bestemmingsplan

Het college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw” gewijzigd heeft vastgesteld.

Documenten