Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruyven-Zuidpolder, visieverkenning

Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. Eén van de eerste stappen is het maken van een visieverkenning, waarmee we een (toekomst) visie voor het gebied schetsen. Deze visie was door iedereen in te vullen met ideeën of concrete initiatieven.

Totale kaart visieverkenning Ruyven-Zuidpolder

Wat is een visieverkenning?

Een visieverkenning is nieuw voor de gemeente. Het is een eerste stap in het maken van een nieuw bestemmingsplan. Het oude bestemmingsplan is na tien jaar immers toe aan actualisatie. Met de visieverkenning willen we bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan. De visieverkenning is ook bewust nog niet helemaal uitgewerkt. Onderzoeken naar bijvoorbeeld milieu, geluid, luchtkwaliteit of water doen we later, wanneer we inzicht hebben in de initiatieven en reacties.

Het gebied Ruyven-Zuidpolder

Ruyven-Zuidpolder heeft voor Pijnacker-Nootdorp en de regio een grote waarde als groengebied. De landbouw is in dit weidelandschap de drager van deze kenmerkende landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden en het behoud hiervan staat dan ook centraal. Het versterken van de positie van agrarische bedrijven beschermt deze waarden. Het gebied Ruyven-Zuidpolder is gelegen ten zuidwesten van Pijnacker en ten oosten van Delft. Het plangebied wordt globaal begrensd door de A13, het tracé van de N470, de bovenzijde van de bebouwing langs de Oude Leedeweg en Wilgenweg en de Berkelse Zweth.

Denkt u mee over de mogelijkheden?

Per deelgebied kon u met ideeën of initiatieven komen.

Bekijk de online visieverkenning

Nieuwsgierig geworden naar de visieverkenning? Lees dan verder op de online visieverkenning of lees de tekstversie.

Laat ons weten wat u vindt en reageer!

Tot en met 4 december 2019 kon u een reactie geven.

Inloopavond

Op woensdagavond 13 november 2019 was er een inloopavond.