Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van 1 januari 2010 is de digitale verplichting (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) uit de Wro in werking getreden.

Nieuwe ruimtelijke plannen moeten onder andere beschikbaar worden gesteld aan een ieder. Dit gebeurt op de volgende landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze website wordt dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen van de overheid, zoals gemeentelijke bestemmingsplannen, maar ook provinciale streekplannen en structuurvisies.