Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijke structuurvisie in behandeling

De nieuwe gemeentelijke structuurvisie wordt – samen met de milieueffectrapportage - komende weken behandeld in de gemeenteraad.

Grote rotonde N470 in Pijnacker

Wat is de structuurvisie? Hierin staat wat de voorgenomen ontwikkelingen van de gemeente zijn, wat hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid en op welke manier dit wordt gerealiseerd. De nieuwe Ruimtelijke structuurvisie is gebaseerd op de al bestaande Toekomstvisie 2040. Hierin staat dat de gemeente verandert van een min of meer solitair groeiende gemeente, naar een verzameling herkenbare hoogwaardige woonkernen in het groen te midden van een groot stedelijk netwerk met bijbehorend regionaal voorzieningenaanbod.

Raadsbehandeling

Op 19 september presenteert het college de structuurvisie aan de raad. Op 3 oktober houdt de gemeenteraad een rondetafelgesprek, waarvoor zij vertegenwoordigers van betrokken partijen uitnodigt. Doel hiervan is helder te krijgen of de structuurvisie in deze vorm vrijgegeven kan worden voor inspraak. Na behandeling wordt de structuurvisie voorlopig vastgesteld. Vanaf dat moment – begin november – besteedt de gemeente uitgebreid aandacht aan de inhoud van de structuurvisie via onder andere een informatieavond. De structuurvisie gaat dan ook ter inzage en u kunt uw reacties kenbaar maken. Via de website zijn de bijeenkomsten op 19 september en 3 oktober te volgen. U kunt ook de vergaderingen bijwonen in de raadzaal.