Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimtelijke structuurvisie 2040 vastgesteld!

20 februari heeft de gemeenteraad unaniem de Ruimtelijke structuurvisie 2040 vastgesteld. Er ligt nu een visie die op hoofdlijnen de contouren schetst voor de ruimtelijke ontwikkelingen tot aan 2040.

Kaart recreatie in Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad heeft de structuurvisie gewijzigd vastgesteld. Dat betekent dat de bestaande versie van de structuurvisie nog moet worden aangepast. Daarnaast is door de hele raad een motie aangenomen voor het opstellen van een plan van aanpak Thematische structuurvisie voor het thema duurzame energie. De wijzigingen moeten nog verwerkt worden in de structuurvisie zelf en in de beantwoording van alle zienswijzen. Dit gebeurt voor 12 maart. Dan vindt u de formele publicatie in de gemeenteberichten en kunt u de definitieve structuurvisie bekijken op onze website. Nu vindt u er alvast de door de raad vastgestelde wijzigingen.

Inkleuren structuurvisie

De structuurvisie schetst de contouren tot 2040: contouren van groen- en recreatiegebieden, bebouwing, glastuinbouw en bedrijventerreinen. Daarbinnen zijn er verschillende functies en mogelijkheden. Voor sommige gebieden moet dit nog uitgewerkt worden in bijvoorbeeld gebiedsvisies, masterplannen of plannen van derden. Wij nodigen maatschappelijke partijen, ontwikkelaars, inwoners, ondernemers en overheden nu al uit om de contouren en kaders van de structuurvisie verder in te kleuren. Neemt u de uitnodiging aan?