Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimte voor Ruimte: Lint Oude Leede

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp is actief met de aanpak van verspreid liggend glas. Door sanering of verplaatsing is een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering te maken.

Oude Leede ligt in geklemd tussen het gebied Ruijven-Zuidpolder en de Bergboezem van Berkel. Deze twee gebieden worden ontwikkeld tot een gebied met natuur- en landschapswaarden en duurzame landbouw.

Lint Oude Leede

Tweede ronde ruimte voor ruimte

In een eerste ronde ruimte-voor-ruimte zijn met tuinders afspraken gemaakt over het slopen van circa 18 hectare glas en 6000 m² opstanden. Vanwege het succes en een subsidie van het Rijk startte april 2010 een tweede ronde ruimte-voor-ruimte.

Herziening bestemmingsplan

De tweede ronde ruimte voor ruimte heeft gevolgen voor het bestemmingsplan. Glastuinbouwbestemmingen verdwijnen en er komen (op andere plekken) woon- en andere bestemmingen voor terug. Daarom zal het bestemmingsplan deels worden herzien voor de locaties waarvoor ruimte voor ruimte-afspraken zijn gemaakt.

Stand van zaken

Inmiddels voert de gemeente individuele gesprekken met mogelijke deelnemers voor een tweede ronde. De gemeente maakt daarbij gebiedsgerichte, maar tegelijkertijd ook individuele afspraken met tuinders over het saneren van de glastuinbouwgrond en de bouw van een of enkele woningen op de kavel zelf of elders in het gebied. Basis hiervoor vormt de eerder opgestelde gebiedsvisie.

Voor de verdere ontwikkeling van Oude Leede speelt deelgebied Bijdorp de Hoek een cruciale rol. Om het bedrijf Slingerland uit het gebied te kunnen plaatsen is een apart ontwikkelingsschets gemaakt, waarvoor een ontheffingsclausule van de provinciale verordening nodig is.

Met Slingerland is het gebied, vanwege de milieueisen, namelijk niet verder te ontwikkelen. De ontheffingsprocedure is een lange, zware procedure. Na de zomerperiode verwachten we hier een uitspraak over. Daarna kan de gemeente verder met de gesprekken met tuinders over de ontwikkeling van het gebied.

Complimenten van de minister

De gemeente heeft van de minister van VROM in juli 2010 de complimenten gekregen voor de persoonlijke aanpak en de resultaten die geboekt zijn voor het project Lint Oude Leede. In dit kader is een kort filmpje (link naar een externe website) opgenomen, waarin de projectleider Matthijs Beke en Cees Boxel (BOL) kort het project uitleggen.

Evaluatieboekje Eerste ronde Lint Oude Leede

Met dit eerste project heeft de gemeente niet alleen een prachtig resultaat behaald, maar ook een aanpak ontwikkeld die geldt als voorbeeld voor vele andere gemeenten die hiermee aan de slag zijn gegaan. Naar aanleiding van de pluim van de minister is dit evaluatieboekje gemaakt als naslagwerk en als voorbeeld voor andere gemeenten.