Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimte voor Ruimte: Katwijkerbuurt

Katwijkerbuurt is een project dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied moet verbeteren. Het gebied rondom de Katwijkerlaan is sterk versnipperd en verrommeld. De gemeente wil daar iets aan doen.

In november 2008 is de startnotitie vastgesteld. Begin 2010 de gebiedsvisie. Deze legt de kaders vast voor de verdere individuele uitwerking op basis van de Regeling ruimte voor ruimte. De visie houdt ook rekening met locaties voor een aantal ruimte voor ruimtewoningen (12 tot 20 stuks) uit de Groenzoom.

Katwijkerbuurt is onderdeel van het project FES Oostland/Groenzone Berkel-Pijnacker.

De gemeente gaat nu samen met inwoners uit het gebied een plan opstellen waarmee het gebied ontwikkeld kan worden. Deze plannen worden uiteindelijk vastgelegd in een bestemmingsplan.

Afronding

Het project nadert zijn afronding. Met een aantal tuinders in op hoofdlijnen een afspraak over de sanering van de kassen en het terugbouwen van een of meerdere woningen. Met de overige tuinders proberen we voor 1 november te komen tot afspraken. De afspraken worden contractueel vastgelegd in een overeenkomst. Vervolgens zal de wijziging van functie worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

De verwachting is dat ongeveer 8 hectare kas zal verdwijnen in het gebied. Daarnaast verdwijnen er ook een aantal agrarische schuren in ruil voor ruimte voor ruimtewoningen.

Met de provincie en de gemeente Lansingerland is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de gemeente Pijnacker-Nootdorp 20 woningrechten uit de Groenzoom realiseert in het gebied van de Katwijkerbuurt.

Naar verwachting zal dan een deel van de kassen in de 2014 gesloopt zijn.

Bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan Katwijkerlaan (wat geldt aan de noordzijde van de Katwijkerlaan) is ouder dan tien jaar en dus toe aan actualisatie. Het nieuwe bestemmingsplan moet voor 1 juli 2013 door de gemeenteraad zijn vastgesteld om te voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker, dat geldt aan de zuidkant van de Katwijkerlaan dateert uit 2006 en is dus niet ouder dan tien jaar.

Ondanks dat nog geen enkele ruimte voor ruimteovereenkomst is getekend hebben wij wel het voorontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt in procedure gebracht, om zodoende de 1 juli 2013 te halen.

Om voor iedereen zichtbaar te maken welke ontwikkeling er mogelijk aankomt, is voor percelen die mogelijk meedoen, met een ’wijzigingsbevoegdheid’ aangegeven wat er mogelijk is. In de toelichting op het bestemmingsplan is hiervan een plaatje opgenomen, zodat iedereen ook kan zien wat, waar mogelijk gaat gebeuren. Het plaatje is meer een voorbeeld dan dat dit een werkelijke weergave is hoe het precies gaat gebeuren.

Procedure bestemmingsplan

De procedure die de gemeenteraad moet volgen voor het vaststellen van een bestemmingsplan is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Voor het bestemmingsplan Katwijkerbuurt start nu de eerste fase. Daarbij gaat de gemeente in overleg met andere (overheids)instanties. Ook start het inspraaktraject. De officiële juridische publicatie staat waarschijnlijk in de eerste helft van oktober in de gemeenteberichten in de Telstar.

Informatieavond

Tijdens een informatieavond op 18 oktober 2012 is er een nadere toelichting gegeven op het bestemmingsplan en de mogelijke ontwikkeling in het kader van de Regeling ruimte voor ruimte.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Beke, tel. 14 015.

Nieuwsbrieven