Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ruimte voor parkeren in Koningshof

In de nieuwe inrichting maken we een zorgvuldige keuze tussen groen en parkeren. Dit doen we mede op basis van verkeerstellingen. In de nieuwe situatie van fase 6 zijn er meer parkeerplaatsen ingepland dan voorheen, waardoor de parkeerdruk afneemt.

Parkeerplaatsen in het Koningshof

In de periode dat de wijk Koningshof werd gerealiseerd, ruim dertig jaar geleden, waren er vrijwel geen huishoudens met twee auto’s. En bovendien waren de auto’s destijds smaller dan tegenwoordig veelal het geval is.

De nieuwe parkeerplaatsen zullen daarom volgens de huidige norm worden aangelegd. Een parkeerplek is tegenwoordig 2,40 meter breed en bij de aanleg van de wijk was dat nog 2,20 meter. Deze verbreding van parkeerplaatsen leidt tot een beter gebruik en daardoor voor een daling van de parkeerdruk.