Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ronde Tafel mobiliteitsvisie verzet

Het ronde-tafel-gesprek over de mobiliteitsvisie op woensdag 23 maart gaat niet door. Er wordt een nieuwe datum gezocht.

Samen met inwoners en ondernemers heeft de gemeente een concept visie op duurzame mobiliteit gemaakt. De gemeenteraad organiseert een nader gesprek in de vorm van een ‘ronde tafel’. De input wordt gebruikt voor de definitieve mobiliteitsvisie.

Aan ronde tafels worden de volgende thema’s besproken: mobiliteit in de regio, duurzame mobiliteit, wonen, vrije tijd en ‘van visie naar uitvoering’. Per thema gaan we in op de onderwerpen leefbaarheid, bereikbaarheid, milieuaspecten, verkeersveiligheid, groen in de wijk en parkeren.

Nieuwe datum

Zodra een nieuwe datum voor het ronde-tafel-gesprek bekend is, leest u dit in de gemeenteberichten.