Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rol van de leerplichtambtenaar

De meeste jongeren gaan met plezier naar school. Dat is helaas niet altijd het geval. Sommigen hebben zoveel problemen dat zij van school wegblijven. Dit kunnen leer- of gedragsproblemen zijn of bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie. Eerst zal de school zelf proberen daar wat aan te doen. Als dat niet lukt, moet de school de leerplichtambtenaar van de gemeente inlichten.

Onderzoeken, oplossen of bemiddelen

De leerplichtambtenaar kan onderzoeken wat de oorzaak van de problemen is. Samen met de school en eventueel het kernteam kan hij/zij aan een oplossing werken. Ook kan de leerplichtambtenaar bemiddelen bij problemen tussen school en ouders/leerling.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er een nieuw verzuimprotocol.

Ongeoorloofd verzuim (spijbelen, te laat komen)

Kan uw kind niet naar school vanwege ziekte of een andere reden? Dan moet u als ouder altijd de school inlichten. Blijft een kind zonder reden of toestemming weg van school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Ook te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim.

De directeur van de school is verplicht dat te melden aan DUO. De leerplichtambtenaar roept u en/of uw kind vervolgens op voor een gesprek om de reden van het verzuim te onderzoeken. Als het ongeoorloofd verzuim aanhoudt, volgt een Halt-verwijzing of wordt proces-verbaal opgemaakt. Het OM bepaalt vervolgens welke straf er gegeven wordt.

Schorsing en verwijdering

Bij schorsing mag een leerling tijdelijk de lessen niet volgen. Soms mag het zelfs het schoolterrein niet meer opkomen.
Bij verwijdering wil de school definitief niet meer met het kind verder werken. Een leerling mag pas worden uitgeschreven als de school een andere school heeft gevonden. Totdat het kind daar ingeschreven is, mag de school niet uitschrijven. Verwijdering meldt de school aan de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen wordt eerst op school naar een oplossing gezocht. Als u er met school niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Contact opnemen met leerplichtambtenaren

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de leerplichtambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: