Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

RIVM Rapport onderzoek hoogspanningslijn openbaar

Het rapport over de metingen van de nieuwe hoogspanningslijn Randstad 380 kV is gepubliceerd op de website van het RIVM. De meetresultaten bevestigen eerdere berekeningen van het magneetveld.

Tijdens het transport van elektriciteit ontstaan magneetvelden. Uit onderzoek is een samenhang gebleken tussen wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en de kans op krijgen van leukemie door kinderen. De Rijksoverheid hanteert daarom uit voorzorg een magneetveldzone -de strook grond die zich aan beide zijden langs de bovengrondse hoogspanningslijn uitstrekt- en adviseert dat er in nieuwe situaties zo weinig mogelijk woningen, scholen, crèches en kinderdagopvangplaatsen binnen deze zone komen te liggen.

Metingen verricht

Nu is het bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen alleen mogelijk dit magneetveld ‘op papier’ te berekenen. Grote vraag is natuurlijk: kloppen deze rekenmodellen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het RIVM daarom metingen verricht, vóór en na de ingebruikname van de nieuwe lijn. De conclusie van het rapport is dat de rekenmodellen correct blijken te zijn: de metingen komen overeen met de resultaten zoals verwacht.

Rapport verschenen

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vandaag het rapport gepubliceerd waarin te lezen staat:

'In de buurt van de grens van de magneetveldzone, bleken de meetresultaten voldoende overeen te komen met de berekeningen van het magneetveld. De afwijking van maximaal plus of min 5 meter die het ministerie van IenM rond de zonegrens acceptabel vindt, werd niet overschreden.'

Een eerste reactie van Wethouder Van Staalduine :

“Het heeft lang geduurd voordat het onderzoeksrapport beschikbaar is gekomen. Herhaaldelijk heb ik de afgelopen maanden bij RIVM en opdrachtgever (ministerie van I&M) aangedrongen op spoed. We kunnen nu de meetresultaten vergelijken met de rekenmodelresultaten. Het RIVM constateert dat de verwachte kleinere magneetveldzone, als gevolg van het gebruik maken van de nieuwe windtrack masten, inderdaad door metingen wordt bevestigd. Ik ben daar blij mee. Het geeft duidelijkheid naar de bewoners.”

Vragen over uw gezondheid

Inwoners die -naar aanleiding van dit rapport- vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot de hoogspanningslijn kunnen contact opnemen met de GGD Haaglanden, te bereiken op: 070-3537182 of per e-mail gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl.