Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Resultaten klantonderzoek WMO onder mantelzorgers 2015

De gemeente voert, in het kader van de Wmo, jaarlijks een klantonderzoek uit. In 2015 is dit onderzoek onder mantelzorgers gehouden.

Hulp door mantelzorger bij aankleden

Hiervoor zijn 9.500 inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Ook de de 244 bij Bureau mantelzorg ondersteuning geregistreerde mantelzorgers zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 430 inwoners deelgenomen. De resultaten zijn bekend en terug te lezen in onderstaand rapport. Op bladzijde 3 en 4 staat de samenvatting.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de mantelzorgondersteuning in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren.