Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Regionale arbeidsmarktaanpak

Onlangs brainstormden wethouders van de elf RPA-gemeenten met ondernemers, vertegenwoordigers van onderwijs, UWV en ambtenaren over het optimaliseren van de regionale arbeidsmarktaanpak.

Social return, kennismaking

Bewustwording, maatwerk en persoonlijk contact blijken de belangrijkste elementen voor succesvolle oplossingen. Een regionale aanpak is nodig voor grote werkgevers die regionaal werken en sectoren met veel kansen voor werkzoekenden. Via het RPA Haaglanden/Zuid-Holland Centraal is daarom geïnvesteerd in samenwerking tussen gemeenten, UWV en ondernemers.