Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Rectificatie voorontwerp Vrouwtjeslant

In de themapagina die in Telstar van woensdag 5 november stond een oproep die te voorbarig bleek te zijn.

Op de themapagina van vorige week in de Telstar staat een oproep aan omwonenden van basisschool De Winde aan de Sytwinde om mee te denken over een andere invulling (functie en bebouwing) van deze locatie. Deze oproep is voorbarig gebleken. Pas op z’n vroegst in 2018, op basis van de op dat moment geconstateerde leegstand, wordt besloten of De Winde in gebruik blijft voor onderwijs. Daarover is nu nog geen enkel besluit genomen.

Verwachtingen

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is relatief veel leegstand in de vorm van ongebruikte leslokalen, nu en in de toekomst. De gemeente heeft een accommodatieplan opgesteld waarin voor de toekomst wordt aangegeven hoeveel lokalen er werkelijk nodig zijn in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Dat gebeurt uiteraard op basis van prognoses (verwachtingen), want de kinderen van de toekomst zijn nu nog niet geboren. Voorlopig is het dus niet de bedoeling de school aan de Sytwinde te sluiten.

waarschijnlijk 2018

We willen omwonenden uiteraard pas ideeën vragen, als daarover meer duidelijkheid is, en dat is op zijn vroegst in 2018.

De gemeente betreurt het dat hierover misverstanden zijn ontstaan.