Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Recreatiegebied Ruyven-Zuidpolder

Ruyven-Zuidpolder van Delfgauw wordt onwikkeld tot een gebied waar je goed kunt recreëren en waar plaats is voor natuur en waterberging.

Kortgezegd is het doel van de ontwikkeling: Het realiseren van een ecologische en recreatieve verbinding, het herstructureren van aanwezige landbouw en het vergroten van de waterbergingsfunctie en het realiseren van duurzaam waterbeheer. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze de landbouw duurzaam kan ontwikkelen in het gebied.

Recreatiegbied Ruyven-Zuidpolder

Samenwerking

Ruyven-Zuidpolder is een gezamenlijke ontwikkeling van gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Dienst Landelijk Gebied.

Wat gaat er in dit gebied veranderen?

Ruyven vormt samen met de Zuidpolder van Delfgauw een karakteristiek open en groen poldergebied. Het bestaande recreatiegebied Ruyven wordt vergroot met de aanleg van een waterberging in combinatie met groeninrichtnig en ruimte voor wandelen. Met nieuwe fietspaden wordt het gebied beter bereikbaar gemaakt. De geplande natuurkern in de Zuidpolder stelt de provincie ter discussie. Dit is het gevolg van de rijksbezuinigingen op groenprojecten.

Stand van zaken werkzaamheden

In het kader van rijksbezuinigingen zijn de laatste maanden actief onderhandelings-gesprekken gevoerd met de provincie. De planuitwerking heeft daardoor pas op de plaats gemaakt. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft zich in deze onderhandelingen sterk gemaakt voor het behoud van het project. Ondanks de forse bezuinigingen kan een groot deel van het project doorgang vinden, al is het wel met enige aanpassingen. In oktober 2012 neemt de provincie een definitief besluit over alle groenprojecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 14 015.