Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Raad Pijnacker-Nootdorp draagt Piet Melzer voor als vierde wethouder

Na het aangekondigde vertrek van oud-wethouder Van Haagen, heeft oud-burgemeester De Prieëlle deze zomer een inventarisatie gedaan van de wensen van de verschillende fracties. Met dat rapport zijn de fractievoorzitters om de tafel gegaan en is besloten een vierde wethouder te benoemen.

Gelet op het nagenoeg raadsbrede akkoord, met daarbij wethouders die namens de hele raad optreden, is in gezamenlijkheid gezocht naar een nieuwe kandidaat-wethouder. Deze zoektocht heeft een sterke kandidaat opgeleverd, Piet Melzer.

Piet Melzer (VVD) is een ervaren en doortastende bestuurder, die tegenstellingen weet te overbruggen. Melzer vervulde diverse functies binnen ABN AMRO en was eerder wethouder financiën en raadslid van de gemeente Nieuwkoop.

Benoeming

De raad is voornemens Melzer in de vergadering van 24 september te benoemen.