Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Raad op koers?

Sinds januari dit jaar werkt de gemeenteraad op een andere manier. Een manier met meer ruimte voor inwoners en ondernemers om mee te denken en te praten. Na een halfjaarlijkse tussenevaluatie wordt een aantal zaken aangepast.

Raadszaal met raadsleden. Presentatie door Peter van Haagen met een presentatiescherm op de achtergrond

De raad vergadert nu iedere donderdagavond in twee aparte zalen. Per onderwerp wordt nauwkeurig bekeken wat nodig is om tot een goed besluit te komen: een presentatie of een vragenuur? Een gesprek met verenigingen of op werkbezoek? Of kan het politieke debat en de besluitvorming meteen starten?

Nieuwe werkwijze: werk in uitvoering

Na een half jaar werken op de nieuwe manier, past de raad nu een aantal zaken tussentijds aan. Het vergaderen in twee zalen tegelijk wordt gestopt. Voor raadsleden en belangstellenden bleken de parallelle vergaderingen soms onoverzichtelijk te zijn. Daarom wordt nog scherper gekeken naar welke onderwerpen echt belangrijk zijn en welke zaken minder tijd vergen. Niet voor ieder onderwerp is immers een vragenuur of gesprek met bewoners of instellingen nodig. Voor onderwerpen die sneller kunnen worden afgehandeld, wordt een algemeen vragenuur ingevoerd.

Ruimte voor dialoog

Eén van de doelen van de nieuwe werkwijze is meer ruimte voor inwoners, ondernemers en partners om mee te denken en te praten. De eerste helft van 2013 zagen we met regelmaat een volle raadszaal en een goed gevulde publieke tribune. Bijvoorbeeld bij het rondetafelgesprek met sportverenigingen, de dialoog over het sociale domein met maatschappelijke partners en de discussieavond over het subsidiebeleid. Dit wil de raad behouden en versterken!

Zelf aanschuiven?

Wilt u zélf aanschuiven? U bent welkom in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat, iedere donderdag vanaf 20.00 uur. Op www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/gemeenteraad vindt u de raadsagenda. U kunt de raad ook thuis ‘live’ volgen via de uitzending op internet.