Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Programmabureau warmte koude Zuid-Holland opgericht

De gemeente bundelt de krachten om de duurzame warmte te versnellen, met name in de glastuinbouw.

Wethouder José van Egmond heeft als voorzitter van de Greenport Westland-Oostland samen met 22 publieke en private organisaties de ‘Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Zuid-Holland’ ondertekend.

Met de samenwerking maken de partijen duidelijk dat het warmtegebruik een grote verduurzamingsslag kan maken. Doel is in 2020 maar liefst 20 petajoule (7 maal de warmtebehoefte van de Pijnacker-Nootdorpse glastuinbouw) aan duurzame warmte gerealiseerd te hebben.