Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Privacyverklaring

De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschikt over veel persoonsgegevens. Die hebben we nodig voor de uitvoering van onze wettelijke taken of om bijvoorbeeld onze website te verbeteren. In deze privacyverklaring vertellen wij hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens en wat doen we ermee

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens krijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Om bezoekers, medewerkers en zaken te beschermen en te beveiligen maakt de gemeente ook gebruik van cameratoezicht bij de toegang van haar gebouwen.

Terug naar boven

Ook als u de website van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Bij fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de handhaving van wetten. De gemeente heeft ook het recht bij strafbare zaken informatie door te geven aan politie en justitie.

Verantwoordelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarnaast is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn afdeling.
Al onze medewerkers hebben een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Terug naar boven

Beveiliging van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen. We zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wij houden ons daarom aan de regels die hiervoor gemaakt zijn:

Terug naar boven

Informatiebeveiliging

Net als alle andere gemeenten in Nederland houden wij ons aan de regels voor informatiebeveiliging die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn als organisaties de gegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Organisaties of bedrijven die persoonsgegevens aan ons doorgeven, zijn volgens de AVG verplicht hun medewerkers hierover te informeren. Bijvoorbeeld door deze verklaring aan hun medewerkers geven.

Meldpunt kwetsbaarheden

Ontdekt u een zwakke plek in een van onze systemen? Meld dit dan aan ons via het Meldpunt Kwetsbaarheden (responsible disclosure).

Digitale privacy

We vinden de bescherming van uw privacy bij het gebruik van het digitale loket belangrijk. Veilige internettransacties hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Wij gebruiken informatie over bezoeken aan het digitale loket nooit om personen te identificeren. Gegevens in aanvragen of verzoeken per digitaal formulier worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling. We maken duidelijk welke gegevens er van u zijn vastgelegd, met wie deze gegevens worden uitgewisseld en waarom.

Terug naar boven

Cookies website

De gemeente verzamelt via cookies informatie over het bezoekgedrag aan onze website, welke pagina, zoekterm of browser u gebruikt. Wij verzamelen via cookies geen persoonlijke gegevens.
Deze gegevens worden extern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verbeteren, optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
De gemeente plaatst zowel sessie- als permanente cookies. Daarnaast zijn cookies nodig om transacties te kunnen doen met de gemeente. Zonder cookies is dat niet mogelijk. Op onze website kunt u lezen wat cookies zijn en hoe u deze kunt instellen of uitzetten.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u een datalek vermoeden, meld dit direct aan ons via fg@pijnacker-nootdorp.nl We kunnen dan meteen maatregelen treffen om erger te voorkomen. Als uw gegevens betrokken zijn bij een datalek dan wordt u indien nodig direct geïnformeerd door de gemeente.

Terug naar boven

Uw rechten: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar

Uw persoonsgegevens zijn van u. Daarom heeft u ook rechten:
Om fraude uit de weg te gaan en zeker te zijn van uw identiteit hanteren wij de regel dat u zich dient te identificeren voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen. Dit kan op twee manieren. U kunt zich via DigiD identificeren, dat kan via het online formulier. Ook kunt u zich identificeren aan het gemeenteloket. Wilt u dit doen? Maak dan een afspraak via fg@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14015. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Terug naar boven

Recht op inzage

U heeft het wettelijke recht op inzage van uw eigen gegevens. Wanneer u een inzageverzoek doet dan krijgt u een overzicht van de categorie├źn van persoonsgegevens die wij over u verwerken en per verwerking de verwerkingsdoelen.
Wilt u alleen weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP)? U kunt deze gegevens online bekijken op mijnoverheid.nl (inloggen met DigiD).

Recht van correctie

Als uw gegevens niet kloppen dan kunt u contact opnemen met de gemeente om deze aan te laten passen. Dit noemen we het 'recht van correctie'.

Recht op laten verwijderen van gegevens

U heeft wettelijk recht om te vragen gegevens te verwijderen, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is niet mogelijk om uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) te laten verwijderen. De gemeente is gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Als er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

Recht op bezwaar

Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens of tegen een vorm van verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via fg@pijnacker-nootdorp.nl

Heeft u nog vragen?

Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat deze privacyverklaring niet alle informatie. Heeft u specifieke vragen over een casus of dossier? Vraag dan eerst uw contactpersoon om informatie. Wilt u hierover niet met uw contactpersoon praten? Weet u niet wie uw contactpersoon is? Of heeft u geen contactpersoon? Dan kunt u ook direct onze functionaris voor privacy, de heer C. Vreugde, via e-mail benaderen: fg@pijnacker-nootdorp.nl.

Terug naar boven

Klachten

Heeft u klachten over de dienstverlening of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen.

Terug naar boven