Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Prioriteit voor Leefbaarheidsprojecten

Met het wijkgericht werken werkt de gemeente met bewoners en haar samenwerkingspartners aan de leefbaarheid in de kernen en wijken. De beschikbare financiën in de komende jaren dwingen er toe keuzes te maken in deze wijkgerichte aanpak.

Projecten

Sinds 2009 maken we leefbaarheidsplannen en –projecten voor de kernen en wijken. Gemeente, organisaties en inwoners werken intensief samen in deze aanpak. Met vele geslaagde projecten tot gevolg, zoals: wijktoezicht, verkeersveiligheid bij scholen, jongerenprojecten, RepairCafé, inrichting wijkpark, hulp in je buurt, buurttuin, Delfgauwse Afval Pakkers, zwerfvuilacties, groenadoptie. De Doe-het-zelf Pot is ook een instrument van de wijkgerichte aanpak. Met deze pot zijn in de afgelopen jaren bijna 300 initiatieven van bewoners financieel ondersteund. Dit betrof voor ruim 90% straat- of buurtfeesten en barbecues.

Opheffen Doe-het-zelf Pot

Ook het wijkgericht werken ontkomt niet aan de bezuinigingen die nodig zijn om de gemeente financieel gezond te houden. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. De gemeente en partners vinden het voortzetten van de gezamenlijke leefbaarheidsprojecten belangrijker dan de Doe-het-zelf Pot. Daarom wordt deze vanaf 1 januari 2015 opgeheven. Inwoners die in de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op de Doe-het-zelf Pot, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd.

Alternatieven

Inwoners die een straat-/ buurtfeest of barbecue organiseren, kunnen op Burendag een beroep doen op ondersteuning van het Oranjefonds, www.burendag.nl. Verenigingen kunnen voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld voor de jeugd, een beroep doen op het gemeentelijk Stimuleringsfonds. En inwoners die een ander goed initiatief hebben, bijvoorbeeld het opknappen van een groenvoorziening of opruimen van zwerfvuil, kunnen bij hun wijkmanager een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. Goede ideeën kunnen we altijd samen verder helpen!