Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Presentatie ‘sociaal domein’

In de raadsvergadering van 14 maart informeert het college de gemeenteraad over de veranderingen in het sociaal domein en de manier waarop de gemeente daarmee omgaat.

Tien handen op elkaar

Belangstellenden zijn welkom om 20.00 uur in het Bestuurscentrum. Ter inspiratie kunt deze film bekijken. (bron www.annepastors.nl)

Eigen kracht

De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van zorg en participatie. De rijksoverheid verlegt grote taken in het ‘sociale domein’ naar gemeenten. Het gaat om de re-integratie en begeleiding van arbeidsongeschikten (de nieuwe Participatiewet), om de ondersteuning en begeleiding van mensen die thuis hulp nodig hebben (uitbreiding van de taken in de huidige Wmo) en om de jeugdzorg. Tegelijk met deze veranderingen moeten gemeenten in opdracht van de rijksoverheid fors bezuinigen

Andere aanpak

Dat vraagt om een andere aanpak: anders (samen)werken, maar ook anders denken. Uitgaan van de ‘eigen kracht’ van inwoners, in combinatie met een goed vangnet voor inwoners die het zelf niet redden. Wethouders Bert van Alphen (welzijn, sociale zaken en zorg) en José van Egmond (jeugd en jongeren en onderwijs) vertellen hierover in de beeldvormende raadsvergadering van 14 maart. Iedereen kan vervolgens vragen stellen aan de beide wethouders.

De presentatie van het college is onderdeel van een groter traject. Op 28 maart wordt de volgende stap gezet. Dan gaat de raad in gesprek met maatschappelijke instellingen en organisaties. Dit past in de nieuwe werkwijze van de raad, die meer ruimte biedt voor de dialoog met inwoners, ondernemers en instellingen.