Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Presentatie rapport Kracht van Oostland op Oostlanddag

Donderdag 4 oktober vond de Oostlanddag plaats in Van der Valk Hotel in Nootdorp. De dag stond in het teken van netwerken en de krachtige samenwerkverbanden die daar uit voort kunnen komen: Oostland in Business. Ook werd het rapport ‘De kracht van het Oostland’ in het avondprogramma gepresenteerd.

Presentatie rapport Kracht van Oostland op Oostlanddag

Ondernemers konden tijdens het middagprogramma deelnemen aan diverse workshops, rondetafelgesprekken of stapte in de lift met Saskia Pardaans om te leren hoe zij een elevatorpitch kunnen maken. Nieuw dit jaar was het fenomeen speeddaten: in korte tijd een zakelijke klik vinden. Jeanette Voets leerde deelnemers in dertig minuten dat speeddaten een handig netwerkmiddel is. De workshops werden enthousiast bezocht. Op de website www.oostlanddag.nl leest u meer hierover.

Uitreiking rapport Kracht van Oostland

Jaarlijks presenteren de Rabobank en Kamer van Koophandel op de Oostlanddag de regionale economische thermometer. Net als in 2010 was de economische prestatie van het bedrijfsleven in het Oostland in 2011 hoger dan in de rest van Nederland. Het economisch presteren van het Oostland krijgt in 2011 een 6,3. Net even wat lager dan de 6,7 in 2010. Qua economische groei was de regio zelfs goed voor een derde plaats in de ranglijst van 72 Zuid-Hollandse gemeenten.

De economische groei blijft met een 7,1 ruim voor op de landelijke ontwikkeling. Ten opzichte van 2010 zijn de scores voor het Oostland wel achteruit gegaan. De krachtcijfers blijven de laatste jaren achter in het Oostland. Alhoewel dit een landelijke trend is en gezien de omstandigheden niet onbegrijpelijk, verdient het wel aandacht. Het stimuleren van bedrijfsinvesteringen inclusief opleiding zou in het Oostland voor een belangrijk deel op het agrarische- en handelscluster gericht moeten worden. Investeringen en innovaties zijn nodig om de kracht van het bedrijfsleven te garanderen.

Agrarische sector

Zoals was te verwachten hebben de gevolgen van de EHEC-crisis in 2011 en de lage prijzen in de sector opnieuw gezorgd voor een negatief rendement op het eigen vermogen (-1,5%). Ondanks de positieve cijfers voor de economische groei laat de agrarische sector zowel in het Oostland als op landelijk niveau een winstdaling zien. Het is zeer wenselijk dat de sector langzaam maar zeker weer buffers kan opbouwen en investeringen doen.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid doet het goed in het Oostland. In de afgelopen elf jaar groeide het aantal banen in het Oostland met 33 procent. Vooral in de zorg, de zakelijke dienstverlening en de groot- en detailhandel.

Meer informatie kunt u lezen in het rapport Kracht van Oostland.