Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2017

De meeste mensen vinden het fijn wonen in Pijnacker-Nootdorp. Inwoners geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,9. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor van dit jaar.

Voorkant van hetLeefbaarheidsplan Pijnacker-Nootdorp 2017

Ruim 5.700 mensen hebben begin 2017 een vragenlijst gekregen over de leefbaarheid in hun wijk. Daarin staan vragen over de fysieke en de sociale woonomgeving, criminaliteit en veiligheid en ongenoegens zoals overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Er zijn bijna 2.300 vragenlijsten ingevuld, een respons van 40%.

Wat valt het meest op als we dit onderzoek vergelijken met voorgaande jaren?

  • We blijven onze leefomgeving hoog waarderen. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is net als twee jaar geleden een 7,9.
  • Inwoners waarderen de fysieke woonomgeving dit jaar gelijk of hoger dan voorheen
  • De waardering voor de sociale woonomgeving blijft stijgen en is weer wat hoger dan in 2015. Vooral wat betreft de betrokkenheid bij de wijk
  • Inwoners voelen zich steeds veiliger. Na en dipje in de jaren 2007-2011, zijn de veiligheidscijfers net als in 2013 en 2015 ook nu weer licht gestegen
  • Inwoners ervaren iets meer overlast van verkeer en vervuiling in de directe woonomgeving.

Scores op wijkniveau

In vergelijking met het vorige onderzoek uit 2015 wordt de leefbaarheid in de meeste wijken beter gewaardeerd. Dit geld vooral voor de wijken Pijnacker-Noord, Klapwijk, Tolhek, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, Achter het Raadhuis, De Venen Oost, De Venen Craeyenburch, Oud Delfgauw, Oude Leede/Zuidpolder en Pijnacker Noordpolder.
Over het algemeen wordt de leefomgeving het hoogst gewaardeerd in de wijken Achter het Raadhuis, ’s-Gravenhout, Oude Leede/Zuidpolder, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Oud Delfgauw. Bewoners van Pijnacker- Oost, De Venen Centrum, Keijzershof Boszoom en Nootdorp Centrum/West waarderen hun wijk iets minder, maar geven de leefbaarheid nog altijd een ruime voldoende.

Meer weten?

Bekijk het rapport onder Wonen en leven > wijken.