Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2013

Met de leefbaarheid in de gemeente zit het over het algemeen goed. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,7. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor die onlangs is uitgekomen.

Oranjefeest in Pijnacker

4.200 mensen hebben begin 2013 een vragenlijst gekregen over de leefbaarheid in hun wijk met vragen over vier thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, de criminaliteit en veiligheid en ongenoegens zoals overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Er zijn ruim 1.600 vragenlijsten ingevuld, een mooie respons van 39%.

Wat valt op als we dit onderzoek vergelijken met voorgaande jaren?

  • De meeste leefbaarheidsaspecten worden weer beter gewaardeerd dan voorheen. Voor het eerst krijgen alle aspecten een voldoende (cijfer 6).
  • De waardering voor de fysieke woonomgeving is weer hoger dan in vorige onderzoeken.
  • De daling op de scores voor veiligheid stabiliseert. Inwoners voelen zich veiliger. Er is zelfs een lichte stijging in het veiligheidsgevoel.
  • De waardering voor ‘speelvoorzieningen’ en ‘verkeer’ is ook gestegen, hoewel het (traditioneel) de laagste waardering uit het onderzoek is.

Scores op wijkniveau

In vergelijking met 2011 scoren veel aspecten hoger en worden de meeste wijken ervaren als beter leefbaar.

  • Vooral in Pijnacker Centrum/Dorp, Pijnacker Oost, Koningshof, Klapwijk, Tolhek, Nootdorp Centrum/West, De Venen en Oud Delfgauw stijgen de scores op een groot aantal aspecten.
  • In negatieve zin vallen de wijken Keijzershof en Vrouwtjeslant/Nieuweveen op, waar de scores op meerdere aspecten zijn gedaald.
  • Het best gewaardeerd wordt de leefomgeving in ’s-Gravenhout, Oude Leede/Zuidpolder, Buitengebied Nootdorp en Achter het Raadhuis.
  • Craeyenburch, Keijzershof, Nootdorp Centrum/West en De Venen waarderen de leefomgeving minder, maar scoren op het totaaloordeel toch nog ruim voldoende.

Verwerken resultaten

De resultaten worden gebruikt in het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan het beleid over veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook gebiedsgerichte projecten, het beheer van de woonomgeving en het wijkgericht werken.

Rapport downloaden

Wilt u het hele rapport lezen? Ga dan naar Wonen en Leven > Wijken > Leefbaarheidsonderzoeken