Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Portefeuilleverdeling nieuw college

Pijnacker-Nootdorp heeft een nieuw college van B&W. Het college hield op 25 april 2018 als een van de eerste colleges in de regio een constituerende vergadering. Tijdens deze vergadering heeft het kersverse college ook de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Op dinsdag 24 april heeft de gemeenteraad het Hoofdlijnenakkoord unaniem vastgesteld en de wethouders benoemd.

Hoofdlijnenakkoord

Het Hoofdlijnenakkoord is het resultaat van een dialoog tussen de onderhandelaars van alle fracties over de richting die de gemeente de komende jaren op moet gaan. De samenvattende titel van het akkoord is: ‘Verder in verbinding, iedereen doet mee en woont prettig in een duurzaam en veilig Pijnacker-Nootdorp.’ De raadsfracties geven met het akkoord een vervolg aan het vorige hoofdlijnenakkoord, ‘Samen Doen’.

Wethouders

Voor de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord zijn Ilona Jense-Van Haarst (VVD), Hanneke van de Gevel (Eerlijk Alternatief), Frank van Kuppeveld (CDA) en Peter Hennevanger (D66) als wethouders benoemd.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het nieuwe college is hieronder te downloaden. Duurzaamheid, in verbinding en wijken die werken zijn portefeuilles die integraal door het college worden uitgevoerd en daarmee onderdeel zijn van het pakket van alle portefeuillehouders.