Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Politie praat met raad over veiligheid

Donderdag 19 september presenteerde bureauchef Ronald den Hertog in de beeldvormende raadsvergadering feiten en cijfers over de veiligheid in Pijnacker-Nootdorp.

Politieagent die een man in de boeien slaat

Uit de gegevens blijkt dat we stappen zetten in de goede richting om Pijnacker-Nootdorp samen steeds veiliger te maken.

Diefstal

Diefstal van voertuigen (meest auto’s) en fietsen neemt de laatste jaren toe. Ook van winkeldiefstal wordt de laatste tijd beduidend vaker aangifte gedaan, onder andere doordat het contact tussen politie en winkeliers intensiever is en de aangiftebereidheid is toegenomen. Het aantal woninginbraken is in 2012 ten opzichte van 2011 licht afgenomen, maar de verwachting van Den Hertog is dat het cijfer voor 2013 weer wat hoger uit zal vallen. Diefstal úit voertuigen (bijvoorbeeld stelen van het navigatiesysteem uit auto’s) neemt af, net als het aantal meldingen van overlast, zoals geluidsoverlast en overlast van jongeren.

Veilige gemeente

Inwoners, politie, gemeente en partners staan samen aan de slag om onze gemeente veilig te houden en nog veiliger te maken. Onze inzet om met name woninginbraken, vernielingen en jeugdoverlast tegen te gaan, blijven we volhouden in de rest van 2013.

Hoe veilig is mijn wijk?

Alle gegevens voor zowel Pijnacker als Nootdorp en Delfgauw zijn terug te vinden via www.hoeveiligismijnwijk.nl. Op 9 oktober, in de Nationale Week van de Veiligheid, ontvangen alle huishoudens van de gemeente een speciale informatiekrant ‘Samen Veilig’.