Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Planning Vrouwtjeslant fase 4

De oorspronklijke plannning loopt waarschijnlijk een half jaar uit. De schatting is dat de werkzaamheden in het najaar van 2015 kunnen beginnen.

Zodra het overleg met de bewoners en de ontheffingsprocedure bij de Rijksdienst zijn afgerond, kan het college het definitieve ontwerp en de nota van beantwoording voor Vrouwtjeslant fase 4 vaststellen. Daarna kan de gemeente een kapvergunning aanvragen en wordt de technische werkomschrijving voor de uitvoering opgesteld.

Uitloop planning met half jaar

Door bovengenoemde zaken loopt de planning waarschijnlijk een half jaar uit. De nieuwe planning is uiteraard sterk afhankelijk van het overleg met de bewoners en de uitkomst van de ontheffingsprocedure. De gemeente schat in niet eerder te beginnen met de werkzaamheden dan najaar 2015.