Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnackerse Poort, gewijzigde saneringsprogramma (in procedure)

De afgelopen jaren is de Pijnackerse Poort (het kruispunt tussen de Klapwijkseweg, Vlielandseweg en de Oostlaan) heringericht. Als gevolg van deze herinrichting is eveneens uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting om de woningen, die op 1 maart 1986 een te hoge geluidsbelasting hadden, te saneren.

Het saneringsprogramma uit 2015 bestaat uit het toepassen van stil asfalt op de Klapwijkseweg en Vlielandseweg (binnen het projectgebied Pijnackerse Poort) en indien nodig geluidsmaatregelen aan de gevel. Naar verwachting wordt in 2019 ook op het resterende deel van de Vlielandseweg stil asfalt toegepast. Als gevolg hiervan wordt het saneringsprogramma Pijnackerse Poort gewijzigd vastgesteld en opnieuw ter inzage gelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dient ook opnieuw een beschikking tot vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting af te geven.

Adressen

Binnen het project geluidsanering Pijnackerse Poort worden de volgende adressen gesaneerd: Klapwijkseweg 5, 7, 9, 27A, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51 en 63, Meidoornlaan 1, Oostlaan 34, 38, Vlielandseweg 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 2, 4, 4A, 6B, 6C, 10, 12, 14, 16, 18, 20A en 20B en Wethouder van der Vaartlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35.

Door de wijziging in het saneringsprogramma zal bij deze volgende woningen de geluidsituatie verbeteren ten opzichte van het oorspronkelijke saneringsprogramma: Vlielandseweg 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 6C, 10, 12, 14, 16, 18, 20A en 20B.

Inzage en reactie

Het gewijzigde saneringsprogramma heeft ter inzage gelegen. De stukken zijn hieronder te downloaden. Een ieder kon zijn zienswijze bekend maken.