Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker-Nootdorp verkoopt IJsland-vordering (Landsbanki)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft haar IJslandvordering (Landsbanki) verkocht. Het betreft een bedrag van (omgerekend) € 12,4 miljoen, de hoofdsom en de toegekende rente.

De transactie is inmiddels formeel afgerond. Peter van Haagen, wethouder Financiën:

“Ik ben zeer blij dat met de verkoop is zeker gesteld, dat nu ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp en haar partners het bedrag meer dan volledig terug heb­ben. Het was een politiek beladen dossier dat nu zonder financiële gevolgen kan worden gesloten.”

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt onderdeel uit van de zogenaamde Noord-Hollandgroep*, waarin een aantal decentrale overheden, die ook een vordering hadden op Landsbanki, zijn vertegenwoordigd.

Deutsche Bank

De Noord-Hollandgroep had een totale vordering van ongeveer € 166 miljoen. Daarvan was € 12 miljoen de zogenaamde hoofdsom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Deutsche Bank opdracht gegeven de vordering op de IJslandse bank Landsbanki te verkopen aan geïnteresseerde marktpartijen en investeerders. De verkoop leidt er toe dat alle bij de transactie betrokken partijen het volledige bedrag terugkrijgen dat ze in IJsland hadden uitgezet.

Geen verlies

Met de opbrengst van de verkooptransactie kan de boekwaarde van de vordering van € 12,4 miljoen op de balans volledig worden afgeboekt en kunnen de boeken dus zonder verlies worden gesloten. Daarnaast kan tevens het koersrisico uit het benodigde weerstandsvermogen worden gehaald, hetgeen een positief effect op de weersstandsratio heeft.

* De Noord-Hollandgroep bestaat uit 16 decentrale overheden die zich verenigd hebben in een samenwerkings-verband onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. Het betreft de provincie Noord-Holland, de gemeenten Asten, Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Goes, Graafstroom, Naarden, Opmeer, Pijnac¬ker-Nootdorp, Texel, Veere en Zundert, het waterschap Roer en Overmaas, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en Samenwerking Belasting en Waarderen. Daarnaast hebben ook de provincie Groningen en de gemeenten Den Haag en Woudenberg deelgenomen aan deze transactie.