Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker-Nootdorp: Groen, Groei en Glas

Onder het motto ‘Groen, Groei en Glas’ bracht commissaris van de Koning Jaap Smit donderdag 30 maart een officieel ambtsbezoek aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. “Het is indrukwekkend om te zien hoe gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar samenwerken en innoveren. De levering van aardwarmte door een sierteeltbedrijf aan een zwembad, een school en woningen is daarvan een prachtig voorbeeld.”

Ontvangst Commissaris van de Koning, 30 maart 2017

De commissaris werd om 14.00 uur officieel ontvangen door burgemeester Francisca Ravestein in het gemeentehuis in Pijnacker waarna hij met het college van B&W een rondrit door de gemeente maakte.

Groen

Wethouder Jaap van Staalduine gaf een presentatie over de inspanningen die Pijnacker-Nootdorp doet om er voor te zorgen dat het groene buitengebied behouden en kwalitatief versterkt wordt. Pijnacker-Nootdorp heeft veel groen te bieden, ongeveer 60 % van zijn grondgebied. In het recente verleden waren grote delen van deze gebieden in eigendom of in beheer bij andere instanties, bij voorbeeld van de provincie. In de laatste jaren heeft echter een omslag plaatsgevonden en zijn meerdere recreatiegebieden door de provincie overgedragen aan de gemeente (Dobbeplas, Ruyven). Ook het beheer van een belangrijk recreatie- en natuurgebied als de Groenzoom is nu in gemeentelijke handen gekomen, samen met de gemeente Lansingerland. De wethouder liet daarnaast zien wat de ruimte voor ruimte regeling heeft opgeleverd. Kassen en bedrijfsopstanden zijn gesaneerd in ruil voor woningrechten en daardoor zijn mooie doorzichten op het landschap gerealiseerd.

Groei

De bevolking van Pijnacker groeit en zal blijven groeien. Nu wonen er 53.000 mensen. Over acht jaar worden 62.000 inwoners verwacht, betoogde wethouder Piet Melzer. Pijnacker-Nootdorp anticipeert op deze verwachte groei en doet dit in samenwerking en afstemming met de omringende gemeenten. Er wordt voor gekozen de verstedelijking met name vorm te geven langs hoogwaardige openbaar vervoerslijnen.

“Dé opgave in deze kernen, steden en middelgrote steden langs OV-lijnen is verdichting, met behoud en versterking van de identiteit. Door onderling afgestemde bouwprogramma’s ontstaat een grote agglomeratiekracht en daarmee een extra groei van de economie”, aldus de wethouder.

Glas

Een belangrijke uitdaging in Pijnacker-Nootdorp is om midden in de Randstad en met groen- en groei opgaves het belangrijke tuinbouwcluster duurzaam te ontwikkelen. Tijdens het ambtsbezoek gaf tuinbouwbedrijf Ammerlaan hiervan een mooi voorbeeld. Ammerlaan realiseerde als eerste sierteeltbedrijf in Nederland in 2010 succesvol een aardwarmteboring. Ammerlaan legde daarmee een koppeling tussen de glastuinbouw en bestaande utiliteitsbouw. De aardwarmte van 70 graden op 2.200 meter diepte verwarmt niet alleen de eigen kassen maar levert ook aardwarmte aan het nabij gelegen sport- en zwemcomplex De Viergang, het Stanislascollege, enkele collega-kwekers en circa 500 appartementen. Met de aardwarmtelevering wordt de verwarming van de appartementen nagenoeg energieneutraal. Wethouder Van Egmond lichtte toe dat Pijnacker-Nootdorp in het verband van de Greenport Westland-Oostland de opgaves ter hand neemt.

Identiteit

In het slotdeel van het ambtsbezoek sprak de commissaris uitgebreid met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de fractievoorzitters van de gemeenteraad over de bijdrage die zij leveren aan de uitdagingen die Pijnacker-Nootdorp de komende jaren heeft.

“In Pijnacker-Nootdorp worden alle uitdagingen op het gebied van Groen, Groei en Glas met kracht ter hand genomen. Het zijn grote uitdagingen die de gemeente samen met inwoners, bedrijven, organisaties, regio en provincie vorm geeft. Verder heb ik geconstateerd dat Pijnacker-Nootdorp een sterke gemeente is waarbinnen de drie kernen Delfgauw, Pijnacker en Nootdorp elk hun eigen identiteit hebben behouden. Inwoners voelen zich dus zowel verbonden met hun gemeente als met de kern waarin ze wonen. Dat geeft samengebalde kracht binnen verscheidenheid.”

Foto impressie bezoek commissaris van de Koning