Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen, ontwerpbestemmingsplan (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Agrarische Glastuinbouwbestemmingen’ heeft ter inzage gelegen.

Met deze herziening wordt beoogd het realiseren van installaties/voorzieningen ten behoeve van het opwekken van energie slechts na afweging door het college mogelijk te maken. Hiermee wordt voorkomen dat het college zonder meer een omgevingsvergunning voor niet-duurzame energievoorzieningen moet verlenen (gebonden beschikking).

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder ook digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiƫle bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon eenieder een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.