Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Participatiewet - De tegenprestatie

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente zal aan u gevraagd worden om daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Als u zelf al voor ten minste 8 uur per week vrijwilligerswerk verricht of mantelzorg verleent, hoeft u geen tegenprestatie te doen. U moet dit dan wel doorgeven aan uw klantmanager!

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf!
U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen. Het vinden van betaald werk gaat natuurlijk altijd voor het verrichten van de tegenprestatie!

Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan: koffie schenken in een buurthuis, leesouder zijn op school, het opknappen van speelplekken in de wijk of taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen.

U kunt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen.
Als u zelf iets wilt uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt ook contact opnemen met bureau Vrijwilligerswerk, www.vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl

Als u niet zelf met een voorstel richting de gemeente komt kan zij een tegenprestatie aan u opleggen. Hierbij kan de gemeente niet altijd rekening houden met uw voorkeuren. Als van u een tegenprestatie wordt gevraagd, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt.