Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Participatiebeleid

Meedoen aan de maatschappij vindt de gemeente van groot belang. Het beleid is daarom gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en participatie van de inwoners.

Dit kan onder andere worden bereikt door mensen aan het werk te helpen, zodat ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen. Als regulier werk (nog) niet mogelijk is, worden inwoners gestimuleerd om toch zoveel mogelijk op andere manieren mee te doen aan de maatschappij. De gemeente faciliteert de inwoners hierbij door het bieden van ondersteuning en inzetten van voorzieningen.

Documenten