Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeren op eigen terrein in Vrouwtjeslant

Het parkeren in de wijk Vrouwtjeslant heeft voor veel discussie gezorgd. Door uw auto te parkeren op eigen terrein of in een eigen parkeergarage, kunt u de parkeerdruk in de wijk nog meer verlagen.

Parkeren op eigen terrein Vrouwtjeslant

Tijdens de herinrichting worden parkeervakken aangelegd. Het aantal parkeervakken is straks ruim voldoende, ook voor de toekomst. Wellicht dat u uw auto wat verder weg moet parkeren, maar die afstand blijft binnen de 150 meter. Een afstand die is vastgelegd in de gemeentelijke Parkeernota.

Parkeerdruk verlagen

Tellingen van geparkeerde auto’s vormen de basis voor het aantal nieuwe parkeervakken. Bij deze tellingen zijn particuliere garages etc. niet meegenomen. We willen u dan ook nog eens wijzen op het parkeren op eigen terrein of parkeergarage. Hiermee kan de parkeerdruk nog meer verlaagd worden.