Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeren in een parkeerschijfzone

In een parkeerschijnzone, zoals in de Koningin Julianastraat en de Dorpsstraat in Nootdorp, mag u alleen parkeren op de blauw gemarkeerde parkeerplaatsen.

Bord Parkeerzone max 2h

Voor deze parkeerplaatsen geldt een maximale parkeerduur. Daarom bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. De parkeerduur staat aangegeven op het verkeersbord (zie plaatje). Net als de tijden waarvoor deze beperkte parkeerduur geldt. Leg bij het parkeren uw parkeerschijf achter de voorruit met hierop de start van de parkeertijd.

Parkeerschijfzones in onze gemeente

Kijk op Verkeer en vervoer > Parkeren voor alle parkeerschijfzones in de gemeente.