Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeren in Delft met een gehandicaptenparkeerkaart

Woont u niet in Delft of hebt u een gehandicaptenparkeerkaart die niet in Delft is afgegeven? En bent u van plan in Delft te gaan parkeren?

Gehandicaptenparkeerkaart achter voorruit van auto

Met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart in uw voertuig en een blauwe parkeerschijf kunt u in Delft maximaal drie uur gratis parkeren.

Waar mag u parkeren?

  • op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. In de binnenstad geldt dit alleen van 08.00 tot 21.00 uur
  • op plaatsen met een parkeerverbod
  • buiten de parkeervakken op een woonerf

Jaarvergunning

Vanaf 1 september kunt een gratis jaarvergunning aanvragen via www.delft.nl/parkeren. Klik op ‘parkeren voor gehandicapten’. Bent u niet in staat uw aanvraag via de website te doen, dan kunt u hiervoor ook een bezoek brengen aan het Klant Contact Centrum aan de Phoenixtraat 16 in Delft. Voor meer informatie: tel. 14 015.