Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeren en groen in Koningshof

Het blijft altijd een dilemma: het aantal parkeerplaatsen versus het groen. De gemeente probeert hierin een zo optimaal mogelijke afweging te maken. Ook wensen van bewoners worden daarin meegenomen. Waar de parkeerdruk hoog is, komen straks meer parkeerplaatsen.

Bredere parkeerplaatsen

In de periode dat de wijk Koningshof werd gerealiseerd, ruim dertig jaar geleden, waren er nauwelijks huishoudens met twee auto’s. En bovendien waren de auto’s vaak smaller dan nu. Nieuwe parkeerplaatsen worden daarom volgens de huidige norm aangelegd. Dat betekent dat zij 2.40 meter breed zijn in plaats van de huidige 2.20 meter. Ondanks deze nieuwe maatvoering krijgt fase 6 in de nieuwe situatie zelfs wat meer parkeerplaatsen dan voorheen.