Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeerverbodzone

In een parkeerverbodzone mag u uw auto niet overal parkeren. Dit kan alleen in de aangegeven parkeervakken.

Deze kunt u herkennen aan een duidelijke markering, bebording of tegels met de letter P er op.

Uitzonderingen

In een parkeerverbodzone mag u wel buiten de vakken stoppen om iemand direct in of uit te laten stappen of om goederen van enige omvang uit te laden.

Begin en einde van de zone

Het parkeerverbod geldt vanaf het verkeersbord dat de parkeerverbodzone aangeeft tot aan het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft.

Verkeersborden parkeerzones