Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkbuurt

De Parkbuurt bestaat uit de openbare ruimte rondom en tussen de Thorbeckelaan, Gerbrandylaan, Cort van der Lindenlaan, Troelstralaan, Schaepmanlaan, de Savorin Lohmanlaan en de Kuyperlaan.

Pijnacker Noord: Parkbuurt

Ontwerptraject t/m aanbesteding: augustus 2011 - mei 2014
Uitvoering: De uitvoering van de Parkbuurt inclusief het aangrenzende deel van de verkeershoofdroute: zomer 2014 - eind 2015.

Werkzaamheden

In de Parkbuurt bestaan de werkzaamheden op hoofdlijnen uit het herinrichten van het volledige openbare gebied, dus alle verhardingen, plantsoenen en oevers. Verder vindt ophoging plaats, wordt er drainage aangelegd en worden riolering en mogelijk ook kabels en leidingen vervangen.

Planning

Onderstaande planning geeft u een overzicht van de werkzaamheden. Wijzigingen in tijd zijn mogelijk, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Meer informatie

U wordt door de gemeente en de nutsbedrijven op de hoogte gebracht over de werkzaamheden in uw straat. Heeft u nog vragen over bijvoorbeeld de uitvoering dan vindt u hier alle contactgegevens. Plannen, bewonersbrieven en overige communicatie vindt u op pagina Documentatie Parkbuurt.