Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Paraplubestemmingsplan Implementatie standaardregels 2019, ontwerp (in procedure)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan implementatie standaardregels 2019’ heeft ter inzage gelegen.

Op 22 februari 2018 zijn standaard bestemmingsplanregels die gaan gelden voor de gehele gemeente goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze standaardregels zijn bepalingen opgenomen die nog niet in alle bestemmingsplannen zijn verwerkt. Het is wenselijk dat een gedeelte van de bepalingen wordt geïmplementeerd in een gedeelte van de bestemmingsplannen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, waardoor het ruimtelijk instrumentarium wordt geactualiseerd. Het gaat daarbij om de bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied.

Een manier om dit te bereiken is door het vaststellen van een zogenaamd ‘paraplubestemmingsplan’. Dit is een bestemmingsplan dat over meerdere bestemmingsplannen heen ‘hangt’ en specifieke onderdelen van deze bestemmingsplannen aanpast. De onderliggende bestemmingsplannen blijven van kracht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is hieronder digitaal beschikbaar en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kon u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.