Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

OZB-verhoging niet-woningen naar Ondernemersfonds

Onlangs hebt u als ondernemer de aanslag(en) van de onroerende-zaakbelasting (OZB) weer ontvangen. Op uitdrukkelijk verzoek van ondernemers is de OZB op niet-woningen verhoogd. Deze extra OZB-inkomsten stelt de gemeente ter beschikking van de Stichting Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp.

Het Ondernemersfonds verdeelt vervolgens het geld naar rato van inbreng over ondernemers in verschillende gebieden binnen de gemeente. De rol van de gemeente is dus beperkt.

Vragen

Hebt u als ondernemer vragen over het Ondernemersfonds of wilt u weten hoe u hier gebruik van kunnen maken? Dan kunt u terecht bij het Ondernemersfonds zelf.
Kijk op de website voor de nodige informatie: www.ofpn.nl.