Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Overleg gemeente en voetbalverenigingen over rubbergranulaatkorrels

De voetbalverenigingen van Pijnacker-Nootdorp hebben met de gemeente overlegd over de zorgen rond rubbergranulaatkorrels op de kunstgrasvelden.

Onderzoek RIVM afwachten

Voetbalverenigingen en gemeente hebben afgesproken de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM af te wachten voor er alternatieve maatregelen worden genomen. Een eigen onderzoek zal niet worden uitgevoerd omdat het niet de diepgang zal hebben als het onderzoek van de RIVM en ook niet eerder zijn afgerond. De resultaten van dit onderzoek moeten voor het einde van het jaar bekend zijn.

Onderzoek alternatieven

Afgesproken is dat de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden en alternatieven er zijn voor de rubbergranulaatkorrels zodat, vooruitlopend op de uitkomsten van nader onderzoek, alvast in beeld gebracht is welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten van de eventuele alternatieven zijn.

Betrokken partijen blijven de ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet volgen.